Totals:22701
rss
万山之巅 
 
词曲:何沐阳 
 
演唱:徐千雅 
 
每个人心中都有一座山峰 
 
翱翔那自由天空 
 
每一片天空都有同一个梦 
 
梦里我们相情相拥 
 
从你的脚印到无尽的攀登 
 
一路多少动人风景 
 
生命的成长是超越的旅程 
 
一山要比一山更高峰 
 
我要奔向万山之巅 
 
迎着风雨迎着梦的光荣 
 
我要奔向万山之巅 
 
伸手触摸彩虹低头把你相拥 
 
我们被戏弄我们终于相逢 
 
一心想带你奔着 
 
有一些宽容世界和谐大同 
 
原来爱是最高的山峰 
 
我要奔向万山之巅 
 
迎着风雨迎着梦的光荣 
 
我要奔向万山之巅 
 
伸手触摸彩虹低头把你相拥 
 
我要奔向万山之巅 
 
迎着风雨迎着梦的光荣 
 
我要奔向万山之巅 
 
迎风展翅飞翔只想走向云天
Copyright ©     www.TimeDoc.tv    All Rights Reserved
时代纪录 版权所有
7158601